Deel jouw foto

NB: op de foto die je instuurt moeten jouw gezicht en je product van Manuka Doctor te zien zijn.

{formbuilder:NzYwODA=}

VOORWAARDEN VOOR TOESTEMMING FOTOGEBRUIK

Toestemming om een foto te gebruiken

In deze overeenkomst (de Overeenkomst) worden de voorwaarden vastgelegd waaronder jij (Jij) Manuka Honey (Europe) (de Onderneming) toestaat voor de hieronder beschreven doelen foto('s) (Foto) te gebruiken waarop jij en onze producten die jij bij de Onderneming hebt aangekocht (de Producten) afgebeeld staan.

1.1 Je geeft toestemming voor het gebruik van jouw foto('s) in gedrukte publicaties of promotiemateriaal geproduceerd door de Onderneming om hun Producten en jouw ervaring met de aangekochte Producten te promoten (Gespecificeerd Doel) met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal op de website, brochures, banners, e-mailmarketing en socialemedia-sites van de Onderneming, met inbegrip van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube; en in publiciteitsmateriaal over de diensten van de Onderneming dat naar de nieuwsmedia wordt gestuurd. Je begrijpt dat websites en overige online media wereldwijd kunnen worden bekeken.

1.2 Alle aan de Onderneming verstrekte Foto's dienen van jou als koper van de Producten te zijn en mogen geen andere personen of personen onder de leeftijd van 18 jaar tonen, of obscene, denigrerende of ongepaste inhoud (Aanvaardbare Criteria) tonen. Je accepteert dat het aan de Onderneming is om te bepalen of de Foto('s) binnen de Aanvaardbare Criteria vallen.

1.3 Foto's die je instuurt en die niet voldoen aan de Aanvaardbare Criteria worden onmiddellijk door de Onderneming uit haar bestand verwijderd.

1.4 Als tegenprestatie voor Foto('s) die jij aan de Onderneming ter beschikking stelt voor gebruik ten behoeve van het Gespecificeerde Doel en de Gespecificeerde Activiteiten, waarbij de Foto(‘s) voldoen aan de Aanvaardbare Criteria, ontvang je 500 Hive Points op je account bij de Onderneming. Je ontvangt deze punten ongeacht of je foto('s) worden gebruikt of niet.

1.5 Je accepteert dat het aan de Onderneming is om te bepalen of de Foto('s) worden gebruikt voor het Specifieke Doel en/of de Specifieke Activiteiten.

1.6 Je accepteert dat je slechts één Foto per kalendermaand kunt insturen. Als er meer dan één Foto binnen één kalendermaand wordt ingestuurd, stem je ermee in dat de Onderneming deze voor het Specifieke Doel en de Gespecificeerde Activiteiten mag gebruiken. Elke foto die per maand wordt ingestuurd, moet verschillend zijn.

1.7 Je maakt geen bezwaar tegen het feit dat de Onderneming:

(a) kopieën van de Foto bewaart zolang dat nodig is om de Specifieke Doeleinden te vervullen of om je contactgegevens in haar database op te slaan voor het geval de Onderneming contact met jou moet opnemen; of

(b) de Foto en jouw contactgegevens deelt met externe dienstverleners of bureaus die de Onderneming van tijd tot tijd assisteren bij de productie van marketingmateriaal, waaronder brochures.

2. Je hebt op elk moment het recht om de toestemming die je hebt gegeven, in te trekken door dit schriftelijk aan de Onderneming mee te delen via: info@manukadoctor.nl. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die door de Onderneming is uitgevoerd voordat wij van jou bericht ontvingen dat je jouw toestemming intrekt.

3. De Vennootschap is de verantwoordelijke voor en verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die de Foto en jouw contactgegevens omvatten.

4. De Onderneming zal:
4.1 ervoor zorgen dat zij voldoet aan de vereisten van alle wet- en regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is met betrekking tot het gebruik van de Foto en jouw contactgegevens; en
4.2 jouw Foto en jouw contactgegevens verwerken in overeenstemming met haar Privacybeleid dat hier via de website van de Onderneming toegankelijk is.

5. Deze Overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) voortvloeiend uit of verbandhoudend met deze Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van de Republiek Ierland.

6. Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) voortvloeiend uit, of verbandhoudend met deze Overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan, te beslechten.

7. Door het vakje "Ik accepteer" aan te vinken en te bevestigen dat je ons privacybeleid hebt gelezen dat hier beschikbaar is, bevestig je dat je deze Voorwaarden voor het gebruik van Foto('s) accepteert.