Beleidsdocument inzake Mensenrechten

Als onderneming hebben wij als missie dat Manukahoning een onderdeel wordt van het welzijn van iedereen.

We zijn het grootste, onafhankelijke Manukamerk in Nieuw-Zeeland en we bieden premium kwaliteit producten tegen zeer gunstige prijzen met uitzonderlijk goede klantenservice.

Om onze doelstellingen te bereiken, spannen we ons in om de waardigheid, het welzijn en de mensenrechten van iedereen die door onze onderneming wordt beïnvloed, te respecteren en te waarborgen. Iedereen betekent in deze context onze klanten, werknemers, de arbeiders in onze leveringsketen die onze producten maken, en de lokale gemeenschappen in Nieuw-Zeeland waar we actief zijn.

Wij geloven in ethische en duurzame inkoop. Wij doen er alles aan om te waarborgen dat onze producten worden vervaardigd in overeenstemming met onze normen en principes, en dat de producten die onze naam dragen aan onze hoge normen voldoen. Daar kunnen onze klanten bij aankoop van onze producten op vertrouwen.

Achtergrond ten aanzien van Mensenrechten

Mensenrechten zijn universele rechten die aan iedereen toekomen, ongeacht nationaliteit, geslacht, nationaliteit of etnische afkomst, kleur, religie, taal, of welke status dan ook. Mensenrechten variëren van de meest fundamentele: het recht op leven, tot het recht op vrijheid van meningsuiting, privacy, gezondheid, vrijheid, veiligheid, toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, en een toereikende levensstandaard.

Respect voor mensen en hun mensenrechten is de minimumnorm voor onze onderneming. Daarbij streven we naar bewustwording en emancipatie van onze mensen, zodat ze respectvol zijn, eerlijk handelen, en doen wat juist is.

We zetten ons in om de mensenrechten te verdedigen en ondersteunen de onderstaande conventies volledig:

  • De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.
  • De Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling, dwangarbeid, kinderarbeid en discriminatie op het werk.
  • De Leidende Beginselen van de Verenigde Naties inzake Bescherming, Respect en Herstellen.
  • De Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Respect voor mensenrechten

Mensenrechtenschennis wordt door ons in geen enkel onderdeel van onze onderneming of in onze toeleveringsketens getolereerd of gerechtvaardigd en we nemen alle vermeende schendingen van mensenrechten zeer serieus. We nemen gepaste maatregelen om te waarborgen dat respect voor mensenrechten in alle relevante aspecten van onze bedrijfsactiviteiten en toeleveringsketens wordt benadrukt, en het is geïntegreerd in ons bedrijfsbeleid en onze procedures.

Herstellen & Rapporteren

Als een personeelslid, klant of lid van het grote publiek bezorgd is over de wijze waarop de onderneming handelt, verzoeken we een e-mail te sturen naar whistleblow@honeynz-europe.com. Dit is een vertrouwelijk e-mailadres.