Algemene leveringsvoorwaarden

Deze Voorwaarden werden voor het laatst aangepast op 8 juli 2020.

Op deze pagina (samen met ons Privacybeleid en de Voorwaarden voor het gebruik van de Website) vindt u informatie over ons en de wettelijke voorwaarden ("Voorwaarden") waarop wij de producten van Manuka Doctor ("Producten") die op onze website op www.manukadoctor.nl ("Website") staan vermeld, aan u verkopen.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen ons voor de verkoop van Producten aan u ("Overeenkomst"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en verzeker u ervan dat u ze begrijpt, voordat u Producten op onze Website bestelt. NB: Voordat u een bestelling plaatst, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met deze Voorwaarden door het vakje "Akkoord met de voorwaarden en het privacybeleid" aan te vinken. Vink het vakje aan als u akkoord gaat met de Voorwaarden. Als u weigert deze Voorwaarden te aanvaarden, kunt u geen Producten op onze Website bestellen. U dient een exemplaar van deze Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

Zoals in artikel 7 wordt beschreven, wijzigen wij deze Voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer u Producten wilt bestellen, dient u deze Voorwaarden te controleren om u ervan te verzekeren dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

1. Informatie over ons

1.1 We exploiteren de website www.manukadoctor.nl. Wij zijn Manuka Honey (Europe) Limited, een bedrijf geregistreerd in Ierland onder bedrijfsnummer 653313 en statutair gevestigd in 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 Ireland D02 R296. Ons btw-nummer is 3726778VH.

1.2 Voor meer informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen (als consument of als zakelijke klant), verwijzen we u naar artikel 18 van deze Voorwaarden.

2. Onze producten

2.1 De afbeeldingen van de Producten op onze Website zijn uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Alhoewel we alle mogelijke moeite hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat uw computer de kleuren van de Producten nauwkeurig weerspiegelt. Uw Producten kunnen enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

2.2 De verpakking van de Producten kan anders zijn dan de verpakking die in de afbeeldingen op onze Website wordt getoond.

2.3 Alle Producten die op onze Website worden getoond zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij informeren u zo spoedig mogelijk per e-mail als het door u bestelde product niet leverbaar is en wij nemen de bestelling die u hebt gedaan niet in behandeling.

2.4 Alle reviews over Producten die door klanten op onze website zijn geplaatst, geven uitsluitend de objectieve, onafhankelijke mening van onze klanten weer na aankoop en gebruik van de Producten.

NB: reviews van klanten waarin gezondheidsvoordelen door gebruik van de Producten worden geclaimd, geven uitsluitend de mening van de klanten weer en deze claims worden niet onderbouwd door onafhankelijk wetenschappelijk bewijs of klinische tests uitgevoerd door Manuka Doctor.

Manuka Doctor maakt gebruik van de diensten van een externe organisatie om klantreviews namens ons te verzamelen en er worden geen klantreviews weergegeven die volledig onnauwkeurige of niet-gefundeerde claims bevatten.

Voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u een klantreview indient, verwijzen we naar ons Privacybeleid.

3. Gebruik van onze website

Uw gebruik van onze Website is onderworpen aan onze Voorwaarden voor het gebruik van de Website. Neem de tijd om deze door te lezen, want ze bevatten belangrijke voorwaarden die op u van toepassing zijn.

4. Uw persoonlijke informatie en hoe wij deze gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend in overeenstemming met ons Privacybeleid. Neem de tijd om dit door te lezen, want het bevat belangrijke voorwaarden die op u van toepassing zijn.

In het Privacybeleid wordt bepaald:

  • Welke persoonsgegevens we verzamelen
  • Hoe we de persoonsgegevens verzamelen
  • Hoe we de persoonsgegevens gebruiken
  • Hoe we de persoonsgegevens delen

5. Indien u een consument bent

5.1 Indien u een consument bent, mag u Producten van onze Website uitsluitend kopen als u minstens 18 jaar oud bent. Indien u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze Website uitsluitend gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd.

5.2 Als consument hebt u wettelijke rechten in verband met Producten die gebrekkig zijn of niet zo zijn als beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is beschikbaar op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/consument-en-recht. Niets in deze Voorwaarden tast deze wettelijke rechten aan.

6. Hoe komt de Overeenkomst tussen u en ons tot stand

6.1 Op onze winkelpagina's wordt u door de stappen geleid die u moet nemen om een bestelling bij ons te plaatsen.

6.2 In onze bestelprocedure kunt u gegevens controleren en wijzigen voordat u uw bestelling naar ons verstuurt. Neem de tijd om uw bestelling op iedere pagina van de bestelprocedure door te lezen en te controleren. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van een nauwkeurig en volledig verzend- en/of afleveradres waarop een Product moet worden geleverd en wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade als gevolg van een fout bij het invoeren van het betreffende verzend- en/of afleveradres, inclusief maar niet beperkt tot:

(a) het niet afleveren van goederen aan u (als gevolg van levering van een Product op een adres waartoe u geen toegang hebt); en

(b) de kosten van het verkrijgen of ophalen van een Product dat op een onjuist ingevoerd adres is afgeleverd.

6.3 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u van ons een e-mail met een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Echter, merk op dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Onze aanvaarding van uw bestelling vindt plaats zoals beschreven in artikel 6.4.

6.4 We bevestigen onze acceptatie aan u door middel van een e-mail (“Bevestiging van Verzending”). De Overeenkomst tussen ons komt slechts tot stand wanneer we u de Bevestiging van Verzending zenden.

6.5 Indien wij niet in staat zijn u een Product te leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet op voorraad is, of niet langer leverbaar is, of omdat er een fout in de prijs op onze website is opgetreden zoals vermeld in artikel 14.5, informeren wij u hierover per e-mail en we verwerken uw bestelling niet. Indien u reeds hebt betaald voor de Producten, zullen we u zo spoedig mogelijk het volledige bedrag (inclusief verzendkosten) terugbetalen.

7. Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

7.1 Van tijd tot tijd worden deze Voorwaarden door ons gewijzigd. Bovenaan de pagina staat vermeld wanneer deze Voorwaarden voor het laatst werden aangepast.

7.2 Deze Voorwaarden kunnen in de volgende omstandigheden van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd:

(a) wijzigingen in de wijze waarop we betaling van u accepteren; en

(b) wijzigingen in relevante wetgeving en reglementaire vereisten.

7.3 Steeds wanneer u Producten van ons bestelt, zijn op de Overeenkomst tussen u en ons de op dat moment geldende Voorwaarden van toepassing. Om alle twijfel te voorkomen: wij kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen, mits de wijzigingen die wij aanbrengen niet van toepassing zijn op een bestelling die u reeds hebt geplaatst en die door ons door middel van een Bevestiging van Verzending is bevestigd.

7.4 Wanneer we deze Algemene voorwaarden in overeenstemming met artikel 7 herzien, brengen we u hiervan op de hoogte met een verklaring dat deze Voorwaarden zijn gewijzigd. Bovenaan deze pagina wordt de betreffende wijzigingsdatum vermeld.

7.5 We kunnen het Product periodiek wijzigen in verband met wetswijzigingen en gewijzigde reglementaire vereisten.

8. Leveren van het Product

8.1 Wanneer een Product wordt geselecteerd, staan de kosten van de verschillende leveringsopties en de kosten voor de Producten vermeld in het tabblad “Levering”. Tevens vindt u deze informatie op onze leveringspagina. NB: voor al onze leveringsopties is een handtekening vereist.

8.2 We doen ons best om de Producten binnen de gekozen leveringsoptie te leveren en in ieder geval binnen 30 dagen nadat de e-mail met de Bevestiging van Verzending naar u is verzonden.

8.3 In het geval dat onze koeriers niet in staat zijn de Producten bij u af te leveren, laten we een bericht achter over hoe de levering opnieuw te regelen. Indien u geen nieuwe leveringsafspraak maakt, nemen wij contact met u op voor verdere instructies en mogelijk worden u extra afleverkosten in rekening gebracht.

8.4 U bent verantwoordelijk voor een Product vanaf het moment dat wij het Product afleveren op het adres dat u ons hebt verstrekt. Om alle twijfel te voorkomen, levering is van kracht wanneer de bestelling is afgeleverd op een verzend/leveringsadres dat u hebt verstrekt met inbegrip van (maar niet beperkt tot) levering aan:
(a) een huis van buren;
(b) een aangewezen ophaalpunt; en
(c) in een gemeenschappelijke ruimte voor postbezorging (zoals in een flat of andere gedeelde accommodatie).

8.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor alternatieve afspraken die u met een externe koerier maakt (zoals vermeld in artikel 12.2). We leveren Producten af op het aangegeven verzend- en of afleveradres, maar we zijn niet aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade voortvloeiend uit wijzigingen die door u rechtstreeks met de koerier zijn afgesproken.

9. Uw recht op retour en geldteruggave als consument

Dit artikel 9 is uitsluitend van toepassing als u een consument bent.

9.1 Uw rechten om de Overeenkomst te beëindigen zijn afhankelijk van het feit of er iets mis is met het Product en wanneer u besluit om de Overeenkomst te beëindigen.

9.2 Indien dat wat u hebt gekocht gebrekkig is of verkeerd omschreven, hebt u mogelijk een wettelijk recht om de Overeenkomst binnen dertig [30] dagen vanaf de datum waarop u de Overeenkomst met ons aanging, te beëindigen.

9.3 Als er een probleem is met het Product, of u hebt vragen of klachten over de Producten, neem dan contact met ons op. U kunt ons een e-mail sturen via info@manukadoctor.nl

9.4 Wij hebben een wettelijke plicht om Producten te leveren die conform deze Overeenkomst zijn. Hieronder vindt u een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten. Niets in deze Voorwaarden tast uw wettelijke rechten aan.

10. Samenvatting van uw wettelijke rechten

10.1 Dit is een samenvatting van uw belangrijkste wettelijke rechten. Deze zijn onderworpen aan bepaalde uitzonderingen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/welke-garanties-heb-ik-op-een-product of neem contact via info@manukadoctor.nl

10.2 In de Britse Consumer Rights Act 2015 [Wet consumentenrechten 2015] staat dat Producten moeten zijn zoals omschreven, geschikt voor het doel en van voldoende kwaliteit. Indien de Producten die u koopt gebrekkig zijn, hebt u mogelijk recht op een geldteruggave indien u ons uiterlijk 30 dagen na de datum waarop de Producten bij u werden afgeleverd, in kennis stelt. Hierna, en gedurende een periode van zes maanden na levering, hebt u mogelijk recht op vervanging van de Producten.

10.3 Indien u een consument bent, hebt u volgens de Britse Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013 [Verordening Consumentenovereenkomsten (Informatie, Annuleren en Extra kosten) 2013] een wettelijk recht om een Overeenkomst binnen 14 dagen na levering van de Producten te annuleren. Indien u van gedachten verandert, of vanwege een andere reden besluit dat u een Product niet wilt houden. U kunt ons informeren over uw beslissing om de Overeenkomst te annuleren en hebt recht op een volledige geldteruggave.

10.4 U verliest het recht om de Overeenkomst te annuleren indien het Product niet verzegeld/geopend/niet in de oorspronkelijke verpakking zit na levering, waardoor het vanwege hygiëne en veiligheid niet geschikt is om te retourneren.

11. HOE U DE OVEREENKOMST MET ONS KUNT ANNULEREN (INCLUSIEF ALS U VAN GEDACHTEN BENT VERANDERD)

11.1 Om een Overeenkomst te annuleren, hoeft u ons uitsluitend te laten weten dat u hebt besloten om te annuleren. Stuur geen Producten terug zonder ons eerst te informeren door een modelformulier voor herroeping in te vullen, of door een e-mail te sturen waarin u vermeldt dat het uw bedoeling is de Overeenkomst te annuleren. Zonder een bevestiging om de Overeenkomst te annuleren, kan dit leiden tot vertraging van de terugbetaling waarop u mogelijk recht hebt. Gebruik het modelformulier voor herroeping dat u vindt op onze website via de volgende link. Als u deze methode gebruikt, sturen wij u een e-mail ter bevestiging dat wij uw herroeping hebben ontvangen.

11.2 U kunt ons ook schriftelijk informeren door een e-mail te sturen naar info@manukadoctor.nl, of door een brief te sturen naar Unit 21 Waterfield Way, Sketchley Lane Industrial Estate, Hinckley, Leicestershire LE10 3ER, Groot-Brittannië. Bewaar een kopie van uw herroepingsbericht voor uw eigen administratie. Indien u ons uw herroepingsbericht via e-mail of per post toezendt, is uw herroeping van kracht vanaf de datum dat u de e-mail verzond of de brief op de bus deed.

11.3 Indien u uw Overeenkomst herroept omdat u van gedachten bent veranderd binnen de annuleringstermijn van 14 kalenderdagen volgend op de levering van de Producten aan u, zullen wij:

(a) het aankoopbedrag dat u voor de Producten hebt betaald, aan u terugbetalen, altijd onderworpen aan de bepalingen van artikel 10.4 en onze Retourregeling die is opgenomen in ons Leveringsbeleid hier. Merk echter op dat wij wettelijk het recht hebben uw teruggave te verlagen om een waardevermindering van de Producten te weerspiegelen, indien dit is veroorzaakt door de manier waarop u het Product hebt behandeld waarbij u meer met het Product hebt gedaan dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit ervan vast te stellen. We mogen de verloren waarde (wat mogelijk net zo veel is als de prijs van de Overeenkomst) aftrekken van de gelden die we verplicht zijn aan u terug te betalen.

(b) de door u betaalde verzendkosten vergoeden, hoewel, zoals wettelijk is toegestaan, wij maximaal de kosten van levering via de goedkoopste door ons aangeboden leveringsmethode vergoeden (mits dit een gangbare en algemeen aanvaardbare methode is). Bijvoorbeeld, als we levering van een Product binnen 3-5 dagen voor een bepaalde prijs aanbieden, maar u hebt ervoor gekozen om het Product binnen 24 uur te laten leveren tegen een hogere prijs, vergoeden we slechts dat bedrag dat u betaald zou hebben voor de goedkopere leveringsoptie. Echter, wanneer u een Product retourneert uit hoofde van dit artikel 11.3, waarbij u uw recht om van gedachten te veranderen uitoefent, bent u aansprakelijk voor de kosten van dat retourneren, inclusief verzendkosten. Wij zijn niet verplicht om u te vergoeden voor eventuele kosten die voortvloeien uit het terugzenden van het Product naar ons.

(c) we betalen u de verschuldigde geldteruggave zo snel mogelijk terug, en in ieder geval binnen de hieronder aangegeven termijnen:

(i) als u het Product hebt ontvangen, 14 dagen na de dag waarop wij het Product van u terugkrijgen of, indien eerder, de dag waarop u ons het bewijs verstrekt dat u het Product naar ons hebt teruggestuurd;

(ii) als wij het Product naar u hebben verzonden, maar u hebt het Product niet ontvangen, 14 dagen na de dag waarop wij het Product van u terugkrijgen of, indien eerder, de dag waarop u ons het bewijs verstrekt dat u het Product naar ons hebt teruggestuurd;

(iii) als wij het Product niet naar u hebben verzonden, 14 dagen nadat u ons informeert ten aanzien van uw besluit om de Overeenkomst te annuleren.

11.4 Nadat we uw bestelling hebben bevestigd, sturen we die bestelling door om te worden verzonden, en vanaf dat moment kunnen wij niet voorkomen dat de bestelling wordt verstuurd. Indien u uw bestelling wilt annuleren nadat deze is bevestigd, maar voordat u deze hebt ontvangen, kunt u dit doen, maar u moet de bestelling naar ons terugsturen zodra deze is ontvangen om in overeenstemming met het onderstaande artikel 11.5 een terugbetaling te ontvangen. U bent aansprakelijk voor de kosten van een retourzending in de omstandigheden zoals bepaald in dit artikel 11.4 in overeenstemming met artikel 11.6.

11.5 Indien u de Overeenkomst om welke reden dan ook beëindigt nadat de Producten naar u zijn verstuurd, of nadat u ze hebt ontvangen, moet u ze naar ons retourneren. U moet de Producten per post retourneren naar Manuka Doctor, Unit 21 Waterfield Way, Sketchley Lane Industrial Estate, Hinckley, Leicestershire, LE10 3ER, Groot-Brittannië. Indien u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen, moet u de goederen zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan binnen 14 kalenderdagen nadat u ons hebt laten weten dat u de Overeenkomst wilt beëindigen, opsturen.

11.6 Alle artikelen die op grond van artikel 11.5 naar ons worden geretourneerd, moeten met traceerinformatie worden verzonden. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade als gevolg van geretourneerde Product(en) die niet door ons zijn ontvangen en die zonder traceerinformatie zijn verzonden, en wij zijn niet verplicht om een vergoeding te geven voor een retourzending die wij niet hebben ontvangen en die zonder traceerinformatie is verzonden.

11.7 Wij betalen uitsluitend uw redelijke kosten voor het retourneren van de Producten als de Producten na inspectie geacht worden gebrekkig of verkeerd beschreven te zijn [met inachtneming van de bepalingen van artikel 11.10].

11.8 In alle andere omstandigheden (ook wanneer u gebruik maakt van uw recht om van gedachten te veranderen) moet u de kosten van het retourneren betalen.

11.9 Indien u de Producten op grond van dit artikel 11 binnen 30 kalenderdagen na levering van de Producten aan ons hebt geretourneerd omdat ze ondeugdelijk zijn of verkeerd zijn beschreven, betalen wij de prijs van een gebrekkig Product volledig terug, evenals eventuele toepasselijke verzendkosten en redelijke kosten die u maakt om het artikel naar ons te retourneren. We behouden ons echter het recht voor om, voorafgaand aan terugbetaling, geld af te trekken van de prijs volgens de Overeenkomst wanneer er schade of slijtage is wanneer het Product werd gebruikt.

11.10 Indien een artikel in overeenstemming met artikel 11.9 zoals hierboven bepaald naar ons wordt geretourneerd, wordt dat artikel onafhankelijk getest en wij behouden ons het absolute recht voor om terugbetaling te weigeren van door u gemaakte kosten, inclusief:
(a) de kosten van de Producten;
(b) de kosten van levering; en
(c) de kosten van het retourneren.

11.11 Wij raden u ten zeerste aan om, indien u last hebt van allergenen, vóór aankoop van onze Producten contact met ons op te nemen voor meer informatie over het gebruik en de geschiktheid van de Producten. Op onze Website en op de etiketten op onze Producten staan duidelijke waarschuwingen om ervoor te zorgen dat voor gebruik en/of consumptie van onze Producten het betreffende Product eerst in een kleine hoeveelheid/op een klein plekje huid wordt getest. In overeenstemming met artikel 10.4 van deze Algemene voorwaarden, kunnen we in verband met hygiëne geen geldteruggave bieden voor Producten die zijn geopend/gebruikt. Dit geldt eveneens in het geval dat u claimt dat u leed aan een allergische reactie op het Product.

11.12 Wij betalen terug via dezelfde betalingsmethode die is gebruikt om voor uw bestelling te betalen.

11.13 Indien de Producten aan u zijn geleverd:

(a) moet u de Producten zo snel als redelijkerwijs praktisch is en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen retourneren;

(b) tenzij de Producten gebrekkig zijn of niet zoals beschreven (zie in dat geval artikel 11.7), bent u verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de Producten aan ons;

(c) u hebt een wettelijke verplichting de Producten in uw bezit te houden en redelijke zorg te dragen voor de Producten zolang deze in uw bezit zijn.

11.14 Indien u een Product of Producten aan ons retourneert buiten de annuleringstermijn van 14 kalenderdagen en zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming dat wij een dergelijke retourzending accepteren, beschouwen wij dit als een ongeoorloofde retourzending. Wij behouden ons het absolute recht voor om terugbetaling voor ongeoorloofde terugzendingen te weigeren, en wij zijn niet verplicht om de Producten aan u terug te betalen of te retourneren. U kunt de Producten bij ons in onze vestiging ophalen, maar als u geen gebruik maakt van dit recht zijn wij niet verplicht ervoor te zorgen dat het Product of de Producten naar u worden teruggestuurd.

12. Levering

12.1 Levering van bestellingen wordt uitgevoerd via externe koeriers.

Op dit moment worden onze koeriersdiensten geleverd door:
Leveringen binnen het VK - DPD
Internationale leveringen - DPD, TNT en UPS

12.2 Voor meer informatie over het delen van persoonlijke informatie tijdens de leveringsprocedure, verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

Om de aflevering van uw bestelling af te ronden, verstrekken we de externe koerier:
(i) Naam en adres van de persoon
(II) E-mailadres van de persoon
(iii) Telefoonnummer van de persoon
(iv) De bestelgegevens van de persoon

12.3 Externe koeriers krijgen uitsluitend die persoonlijke informatie die nodig is voor de levering en zij bewaren de persoonlijke informatie slechts zo lang als nodig is.

12.4 U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren en controleren van uw factuur- en leveringsadres wanneer u aankopen doet op onze Website, en om er op toe te zien dat alle verstrekte informatie actueel en nauwkeurig is.

12.5 Tijdens de bestelprocedure krijgt u de mogelijkheid om het factuur- en leveringsadres te controleren.

12.6 Als u een account hebt aangemaakt, kunt u opgeslagen adressen bekijken in het deel 'Mijn Account'.

12.7 We accepteren geen verantwoordelijkheid voor orders die afgeleverd en ontvangen zijn op adressen die verkeerd op de Website zijn ingevoerd.

12.8 Wij nemen contact met u op over een geschatte leveringsdatum; dit is binnen 30 dagen na de datum waarop wij een Bevestiging van Verzending hebben verstuurd (de datum waarop we u een e-mail hebben gestuurd om onze acceptatie van uw bestelling te bevestigen). Soms kan onze levering aan u worden beïnvloed door een Gebeurtenis die als overmacht geldt. Zie artikel 17 voor onze verantwoordelijkheden als dit gebeurt.

12.9 De levering is voltooid wanneer wij de Producten op het adres dat u ons opgeeft, afleveren, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8.4.

12.10 Indien u uw bestelling niet binnen het bepaalde tijdskader ontvangt, dient u ons hierover binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de bestelling werd gedaan, te informeren. Zodra wij een melding van u hebben ontvangen, starten wij een onderzoek met de betreffende externe koerier. Meldingen die na het verstrijken van deze termijn van 14 kalenderdagen worden ontvangen, kunnen niet worden onderzocht en we zijn niet verantwoordelijk voor door u gemaakte kosten als het gevolg van het feit dat u hebt nagelaten ons binnen een termijn van 14 kalenderdagen te informeren.

12.11 INDIEN U ONS LAAT WETEN DAT U UW PRODUCT(EN) NIET HEBT ONTVANGEN, ZELFS AL IS DOOR ONZE KOERIERS BEVESTIGD DAT ZE OP HET OPGEGEVEN ADRES ZIJN AFGELEVERD EN DAT ERVOOR IS GETEKEND, KUNNEN WIJ NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DE PRODUCTEN CLASSIFICEREN ALS ZIJNDE VERDACHT VAN DIEFSTAL EN U VERZOEKEN EEN VERKLARING TE ONDERTEKENEN WAARIN WORDT BEVESTIGD DAT U HET PRODUCT (DE PRODUCTEN) NIET HEBT ONTVANGEN.

12.12 Indien er niemand aanwezig is op uw adres om de levering in ontvangst te nemen, probeert onze koerier uw levering te voltooien door deze op een naburig adres af te leveren.

Indien uw pakket via DPD wordt verzonden, informeert de koerier u om een nieuwe leveringsafspraak te maken als het pakket niet afgeleverd kon worden.

Neem, in het geval dat uw pakket naar het magazijn van Manuka Doctor wordt geretourneerd, contact op met Manuka Doctor om een nieuwe leveringsafspraak te maken.

12.13 U bent verantwoordelijk voor de Producten vanaf het moment dat de levering is voltooid.

12.14 U bent pas eigenaar van de Producten als wij de volledige betaling hebben ontvangen, inclusief alle toepasselijke verzendkosten.

12.15 Dit artikel 12.15 is uitsluitend van toepassing als u een consument bent.

Indien wij de leveringstermijn van 30 dagen voor een Product niet halen, kunt u uw bestelling direct annuleren als een van de volgende zaken van toepassing is:
(a) wij hebben geweigerd de Producten te leveren;
(b) levering binnen de leveringstermijn was van wezenlijke belang (waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden); of
(c) u hebt ons, voordat wij uw bestelling accepteerden, laten weten dat levering binnen de leveringstermijn van wezenlijk belang was.

12.16 Indien u uw bestelling niet direct wilt annuleren, of daartoe op grond van artikel 11.7 niet gerechtigd bent, kunt u ons een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en u kunt uw bestelling annuleren als wij niet aan de nieuwe termijn voldoen.

12.17 Indien u ervoor kiest om uw bestelling wegens te late levering op grond van artikel 12.15 te annuleren, kunt u dit doen voor slechts enkele of alle Producten, tenzij het splitsen van de Producten de waarde ervan aanzienlijk zou verminderen. Indien de Producten aan u zijn geleverd, dient u deze aan ons te retourneren en wij zullen de redelijke kosten hiervan vergoeden. Nadat u uw bestelling hebt geannuleerd, betalen wij de bedragen die u aan ons hebt betaald voor de geannuleerde Producten en de verzendkosten terug, zoals bepaald in artikel 11.3(b).

12.18 Indien u ervoor kiest om uw bestelling te laten afleveren aan een Vrachtvervoerder, eindigt onze verantwoordelijkheid op het moment dat de bestelling is ontvangen op het adres van de Vrachtvervoerder. Wij zijn niet aansprakelijk voor niet-ontvangen of beschadigde pakketten, of voor door u geleden verlies of schade als gevolg van omstandigheden die zich hebben voorgedaan na levering aan het op uw bestelling aangegeven verzendadres.

13. Internationale levering

13.1 We leveren aan de op deze pagina vermelde landen. Er zijn echter beperkingen voor sommige Producten voor bepaalde Internationale Leveringsbestemmingen, lees daarom de informatie op de betreffende pagina zorgvuldig door voordat u Producten bestelt.

13.2 Indien u Producten van onze Website bestelt voor levering naar een van de Internationale Leveringsbestemmingen, kan uw bestelling onderworpen zijn aan importheffingen en belastingen die worden toegepast wanneer de levering de bestemming bereikt. NB: Wij hebben geen controle over deze kosten en kunnen niet voorspellen wat het bedrag zal zijn.

13.3 U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke importheffingen en belastingen. Neem contact op met de Belastingdienst of kijk op de website https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/internetaankopen voor meer informatie alvorens uw bestelling te plaatsen.

13.4 Alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de Producten zijn bestemd, moet worden nageleefd. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u dergelijke wetgeving schendt.

13.5 Internationale leveringen die op deze Website zijn besteld, worden uitgevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk. Om uw levering te kunnen uitvoeren, moet bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met de aanbieders van koeriersdiensten die in het Verenigd Koninkrijk en uw land gevestigd zijn.

13.6 Voor meer informatie over het delen van persoonlijke informatie tijdens de leveringsprocedure verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

14. Prijs van Producten en verzendkosten

14.1 De prijzen van de Producten zijn zoals van tijd tot tijd genoemd op onze Website. Wij nemen alle redelijke zorg in acht om ervoor te zorgen dat de prijzen van Producten correct zijn op het moment dat de relevante informatie in het systeem werd ingevoerd. Als we echter een fout ontdekken in de prijs van het (de) bestelde Product(en), verwijzen we naar artikel 14.5 voor wat er in dit geval gebeurt.

14.2 De prijzen voor onze Producten kunnen van tijd tot tijd veranderen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die we met een Bevestiging van Verzending hebben bevestigd.

14.3 Prijzen van Producten worden voorlopig vermeld inclusief btw (waar van toepassing) tegen het huidige tarief dat momenteel in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is. Als het btw-tarief echter verandert tussen de datum van uw bestelling en de leveringsdatum, zullen wij de btw die u betaalt aanpassen, tenzij u de Producten al volledig hebt betaald voordat de wijziging van de btw van kracht wordt.

14.4 De prijs van een Product is exclusief verzendkosten. Onze verzendkosten zijn zoals genoemd op onze Website. Om de betreffende verzendkosten te checken, verwijzen we naar onze Leveringspagina. Verzendkosten worden gebaseerd op het Eindtotaal van uw bestelling. Indien u tijdens de betaalprocedure een korting of loyaliteitspunten toepast, kan uw Eindtotaal veranderen en worden de verzendkosten opnieuw berekend. Dit kan ertoe leiden dat uw Eindtotaal niet een toepasselijke drempel voor een campagne (zoals gratis verzending) bereikt.

14.5 Op onze Website staat een groot aantal Producten. Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze redelijke inspanningen, sommige Producten op onze Website onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren we de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedures, zodat:
(a) Wanneer de juiste prijs van het Product lager is dan de prijs die op onze Website wordt vermeld, het lagere bedrag in rekening wordt gebracht wanneer de Producten naar u worden verzonden; en
(b) Als de juiste prijs van het Product hoger is dan de prijs die op onze Website wordt vermeld, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om u te informeren over deze fout. Wij bieden u dan de mogelijkheid om het Product alsnog tegen de juiste prijs te kopen of uw bestelling te annuleren. We verwerken uw bestelling pas als we uw instructies hebben ontvangen. Als we niet in staat zijn contact met u op te nemen via de contactgegevens die u tijdens de bestelprocedure hebt verstrekt, behandelen we de bestelling als geannuleerd en informeren u hierover schriftelijk. NB: indien de incorrecte prijs duidelijk en onmiskenbaar is, en redelijkerwijs door u herkend had kunnen worden als een verkeerde prijs, hoeven wij u de Producten niet tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

Kortingscodes en Loyaliteitspunten

14.6 Wij bieden van tijd tot tijd kortingscodes aan en we beheren een Loyaliteitsprogramma. Kortingscodes en Loyaliteitspunten kunnen niet met terugwerkende kracht op uw bestelling worden toegepast. Indien het niet lukt om een kortingscode of Loyaliteitspunten te gebruiken, verzoeken wij u, voordat u uw bestelling plaatst, contact met ons serviceteam op te nemen. Als de bestelling is geplaatst, kunnen we u helaas niet meer helpen. Tijdens de bestelprocedure krijgt u de mogelijkheid om uw bestelling, voordat u deze indient, te controleren. Indien u tijdens de controle ontdekt dat een kortingscode of Loyaliteitspunten niet is toegepast, verzoeken we u de bestelling niet in te dienen.

14.7 Verzendkosten worden overeenkomstig artikel 14.4 gebaseerd op het Eindtotaal van uw bestelling. Indien u tijdens de betaalprocedure een kortingscode of Loyaliteitspunten toepast, kan uw Eindtotaal veranderen en worden de verzendkosten opnieuw berekend op basis van het nieuwe Eindtotaal. Dit kan betekenen dat uw bestelling niet aan de drempelwaarde voor een bepaalde actie, zoals gratis verzending, voldoet. Indien het Eindtotaal door toepassing van de kortingscode of de Loyaliteitspunten tot onder deze drempel wordt verlaagd, komt uw bestelling niet in aanmerking voor de actie.

14.8 U bent verantwoordelijk voor de beslissing of u wel of niet een kortingscode of Loyaliteitspunten wilt gebruiken om het grootste voordeel te verkrijgen.

14.9 We behouden ons het recht voor kortingscodes en het Loyaliteitsprogramma zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. We zijn niet verplicht kortingscodes of Loyaliteitspunten te honoreren.

14.10 Loyaliteitspunten kunnen uitsluitend in Euro’s worden uitgegeven (€), afgerond naar de dichtstbijzijnde één euro (€1). Per bestelling mag een maximum van honderd euro (€100) aan Loyaliteitspunten worden gebruikt. Loyaliteitspunten kunnen niet voor verzendkosten worden gebruikt en kunnen uitsluitend aan alle Huidverzorgingsproducten en Supplementen van Manuka Doctor worden uitgegeven (en om alle twijfel te voorkomen, Huidverzorgingsproducten en Supplementen van Manuka Doctor zijn die producten die onder “Huidverzorging” en “Supplementen” op de website vermeld staan). Alle overige Producten zijn uitgesloten van het Loyaliteitsprogramma.

 

15. Betalingen

15.1 Er kan uitsluitend met de onderstaande betaalmethodes voor de Producten worden betaald:
Bankpas of creditcard
PayPal
Amazon Pay
Cheque/Postwissel
Apple Pay
Google Pay

15.2 Er dient vooruit betaald te worden voor de Producten en alle toepasselijke verzendkosten.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruik van persoonlijke informatie tijdens de betalingsprocedure verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

16. Onze aansprakelijkheid als u een consument bent

Dit artikel 16 is uitsluitend van toepassing als u een consument bent.

16.1 Indien wij deze Voorwaarden niet naleven, zijn we verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze Voorwaarden of onze nalatigheid. We zijn echter niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is te voorzien als ze een duidelijk gevolg waren van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

16.2 Wij leveren de Producten uitsluitend voor huishoudelijke en privédoeleinden. U stemt ermee in het Product niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden of wederverkoop, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u wegens gederfde winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen. Wij zijn niet aansprakelijk voor Producten die u van een externe wederverkoper (derde partij) buiten het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht, of die zijn overgeladen via een adres in het Verenigd Koninkrijk, en wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade als gevolg van aankopen van een externe wederkoper buiten het Verenigd Koninkrijk of overslag.

16.3 We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit en beperken deze niet wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze misleiding; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Producten, inclusief het recht om Producten te ontvangen die: zijn zoals beschreven en overeenkomen met de informatie die wij u hebben verstrekt en elk monster of model dat u hebt gezien of onderzocht; van bevredigende kwaliteit zijn; geschikt zijn voor een bepaald doel dat aan ons bekend is gemaakt; met redelijke vaardigheid en zorg worden geleverd en, indien door ons geïnstalleerd, correct zijn geïnstalleerd]; en voor ondeugdelijke Producten op grond van de Britse Consumer Protection Act 1987 [Wet ter Bescherming van consumenten 1987].

17. Overmacht

17.1 We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet-nakomen, of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst wanneer dit wordt veroorzaakt door Overmacht. In het onderstaande artikel 17.2 wordt Overmacht gedefinieerd.

17.2 Overmacht betekent iedere handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot: stakingen, uitsluiting door stakers of andere arbeidsongeregeldheden door derden, burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurrampen, of het uitvallen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of particulier vervoer.

17.3 Indien Overmacht plaatsvindt die de nakoming van onze verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst beïnvloedt:
(a) nemen wij zo snel mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op;
(b) worden onze verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst opgeschort en de termijn voor de nakoming van onze verplichtingen wordt verlengd gedurende de termijn dat de Overmacht duurt. Wanneer onze levering van Producten aan u door Overmacht wordt beïnvloed, spreken we een nieuwe leveringsdatum met u af nadat de Overmacht voorbij is.

17.4 U mag een Overeenkomst die aangetast wordt door Overmacht die langer duurt dan dertig (30) dagen, annuleren. Neem contact met ons op als u de Overeenkomst wil annuleren. Indien u ervoor kiest om de Overeenkomst te annuleren, dient u alle relevante Producten die u reeds hebt ontvangen (op onze kosten) te retourneren en vergoeden wij u het aankoopbedrag, inclusief de verzendkosten.

18. Communicatie tussen u en ons

18.1 Wanneer we in deze Voorwaarden de term “schriftelijk” gebruiken, omvat dit ook e-mail.

18.2 Als u een consument bent:
(a) Om een Overeenkomst in overeenstemming met uw wettelijke recht, zoals bepaald in artikel 11, te annuleren, dient u dit te doen in overeenstemming met de bepalingen die in artikel 11.1 zijn bepaald.
(b) Indien u in contact met ons wilt komen omwille van een andere reden, kunt u een e-mail sturen naar info@manukadoctor.nl, of door een gefrankeerde brief te sturen naar Manuka Doctor, Unit 21 Waterfield Way, Sketchley Lane Industrial Estate, Hinckley, Leicestershire LE10 3ER, Groot-Brittannië.
(c) We adviseren bij voorkeur ons contactformulier of het e-mailadres op onze Website te gebruiken in plaats van het verzenden van berichten via sociale-mediaprofielen.

U vindt onze contactpagina hier.

Ons e-mailadres is info@manukadoctor.nl

Ons telefoonnummer is +44 (0) 1455 895959

18.3 Indien wij contact met u moeten opnemen, of u een schriftelijke kennisgeving moeten sturen, doen we dit per e-mail of per gefrankeerde post naar het adres dat u ons in uw bestelling hebt verstrekt.

Voor meer informatie over het verzamelen van persoonlijke informatie tijdens de communicatie verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

Wij voegen uw gegevens niet aan onze marketinglijsten toe, tenzij u ons hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven.

19. Gegevensbescherming

Voor meer informatie over het verzamelen, gebruik en bewaren van persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

19.1 De verwerking van persoonsgegevens wordt uitsluitend uitgevoerd volgens de maatregelen zoals weergegeven in ons Privacybeleid.

19.2 We implementeren en onderhouden gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

19.3 Wij respecteren de rechten van het individu met betrekking tot uw persoonsgegevens.

19.4 Wij houden en onderhouden een schriftelijk dossier bij van alle verwerkingsactiviteiten uit hoofde van uw verantwoordelijkheid.

19.5 Alle werknemers en onderaannemers zijn bevoegd om persoonlijke informatie te verwerken en zijn onderworpen aan geheimhoudingsbepalingen met betrekking tot de onthulling van persoonsgegevens.

19.6 We stellen u op de hoogte indien we worden geattendeerd op een wezenlijke inbreuk op persoonsgegevens.

20. Overige belangrijke voorwaarden

20.1 We kunnen onze rechten en plichten uit hoofde van een Overeenkomst aan een andere organisatie overdragen, maar dit tast uw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet aan. Indien dit gebeurt, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte, of door dit op deze webpagina te plaatsen.

20.2 U mag uw rechten of uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden uitsluitend aan een andere persoon overdragen indien wij hiermee schriftelijk instemmen.

20.3 Deze Overeenkomst is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft recht om een van de voorwaarden van de Overeenkomst af te dwingen, noch uit hoofde van de Britse Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 [Wet betreffende Overeenkomsten (Rechten van Derden) 1999], noch op andere wijze.

20.4 Elk artikellid van deze Voorwaarden staat op zichzelf. Indien een rechtbank of een relevante autoriteit beslist dat één of meer van deze artikelleden onwettig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige artikelleden volledig van kracht.

20.5 Als wij niet eisen dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden nakomt, of als we onze rechten jegens u niet afdwingen, of als we dat uitstellen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dat niet dat u die verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij toch afstand doen van een verzuim door u, doen we dit uitsluitend schriftelijk en dit betekent niet dat we automatisch ook afstand doen van later verzuim door u.

20.6 NB: als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze Voorwaarden onderworpen zijn aan het Engelse recht. Dit betekent dat een Overeenkomst voor de aankoop van Producten via onze Website en geschillen of vorderingen die hieruit voortkomen of hiermee verband houden, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve bevoegdheid hebben. Als u echter een ingezetene van Noord-Ierland bent, kunt u ook een rechtszaak in Noord-Ierland aanspannen, en als u een ingezetene van Schotland bent, kunt u ook een rechtszaak in Schotland aanspannen.