Kinderarbeid

Onze Onderneming respecteert de internationale principes van Mensenrechten volledig en houdt zich hieraan. Ook houden wij ons aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Leidende Beginselen van de Verenigde Naties.

Ieder geval van kinderarbeid, inclusief situaties waarin kinderen het slachtoffer zijn zoals omschreven in de Britse Moderne Slavernijwet d.d. 2015, d.w.z. gevallen van gedwongen arbeid of mensenhandel, moeten onmiddellijk na waarneming aan een van de Directieleden van de onderneming worden gemeld, of via het vertrouwelijke e-mailadres whistleblow@honeynz-europe.com.

Wij hebben een strikt beleid:

  • Kinderen volgens nationale wetgeving (jonger dan de minimum toegestane leeftijd voor werk), mogen nooit betrokken zijn bij de fabricage van goederen en diensten.
  • Wij kopen geen producten van leveranciers die gebruikmaken van dwang- of schuldarbeid of kinderarbeid. Om wereldwijd een einde te maken aan kinderarbeid, respecteren wij alle toepasselijke wetgeving waarin een minimumleeftijd voor werk wordt vastgesteld, en we verwachten hetzelfde van onze Leveranciers.
  • Er worden geen kinderen voor arbeid geworven.
  • Als iemand ontdekt dat er kinderen betrokken zijn in een onderdeel van onze leveringsketen, vragen wij deze persoon ons direct hiervan op de hoogte brengen via whistleblow@honeynz-europe.com. Er zal passende actie worden ondernomen om de belangen van de kinderen te beschermen, en er zal voor worden gezorgd dat de kinderen een overeengekomen, georganiseerde en veilige overgang van werk naar onderwijs maken, totdat ze de leeftijd bereiken waarop ze volgens de wet de school mogen verlaten.
  • Kinderen en jongeren onder de leeftijd van 18 jaar mogen niet 's nachts of in gevaarlijke omstandigheden werken. Deze beleidsregels en procedures moeten voldoen aan de bepalingen van de relevante normen van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie)